Visie

Wat is een Openluchtschool

In een openluchtschool staat één wand van de klas altijd open. Maar de leerlingen moeten ook leren open staan voor al wat er in de buitenwereld gebeurt.
Zij moeten zorg leren dragen voor deze wereld. Zij moeten bewondering en eerbied krijgen voor de natuur.
Zij moeten aandacht en bezorgdheid leren voor de medemens.
Door heel het concept van openheid en vrijheid, het bezig zijn met de natuur, wordt aan de leerlingen een grote levensblijheid meegegeven.

Schoolvisie

De openluchtschool staat voor groeien in een open, groene gezonde omgeving. Onze kinderen beleven hun schooldagen in open klaslokalen die luchtig zijn en in nauw contact met de natuur staan. Hierdoor beleven ze een grotere verbondenheid met de natuur.
De open klassen creëren ook een gevoel van vrijheid wat een innerlijke rust en een grote openheid met zich meebrengt.

Visie KVO

De K.V.O.-scholen bieden de mogelijkheid tot optimale ontplooiing van de hele mens vanuit de christelijke levensvisie. Zij helpen de leerlingen groeien in kennis, inzicht, wetenschap en levenservaring.
Zij willen de leerlingen bewust maken van hun rol in het sociale, culturele, economische en politieke leven. De wereld heeft nood aan persoonlijkheden die, zelfstandig en met grote gemeenschapszin, verantwoordelijkheid op zich nemen in de samenleving.
De K.V.O.-scholen vormen de leerlingen tot maatschappijkritische en waardegevoelige volwassenen, die zich niet neerleggen bij oppervlakkigheid, sociaal onrecht, welvaartsegoïsme, consumptiedwang en milieubederf.

Kennismaking met onze school

Voor meer informatie, inschrijvingen en rondleidingen kan u elke
dinsdagnamiddag tussen 14.00u-15.30u op het secretariaat terecht.
Wij helpen u graag verder. U hoeft op voorhand NIET te verwittigen.

De lessen starten elke dag 's morgens om 8.35u en eindigen om 12.10u.
In de namiddag wordt lesgegeven vanaf 13.35u tot 15.25u.

De speeltijd in de voormiddag duurt één kwartier, van 10.15u tot 10.30u.
In de namiddag spelen de kinderen tien minuten, van 15.15u tot 15.25u.

De openluchtschool staat voor groeien in een open, groene gezonde omgeving.

Onze kinderen beleven hun schooldagen in open klaslokalen die luchtig zijn en in nauw contant met de natuur staan.

CONTACT Openluchtschool Sint-Ludgardis Brasschaat Donksesteenweg 150 - 2930 Brasschaat - tel. 03/651 86 07