Praktisch

Schooluren

De lessen starten elke dag 's morgens om 8.35u en eindigen om 12.10u in de lagere school.
In de namiddag wordt lesgegeven vanaf 13.35u tot 15.25u in de lagere school.

De lessen starten elke dag 's morgens om 8.30u en eindigen om 12.05u in de kleuterschool.
In de namiddag wordt lesgegeven van 13.30u tot 15.20u in de kleuterschool.

Er is voor- en nabewaking op school.
De voorbewaking start vanaf 7.45 uur. De nabewaking duurt tot 17u30 (woensdag tot 13 uur).

De speeltijd in de voormiddag duurt één kwartier, van 10.15u tot 10.30u.
In de namiddag spelen de kinderen tien minuten, van 15.15u tot 15.25u.

's Morgens kan je via de Donksesteenweg of via de Ludgardislei
(let op : éénrichtingsverkeer !) de school binnenkomen vanaf 8.15u.

Voor meer informatie, inschrijvingen en rondleidingen kan u elke
dinsdagnamiddag tussen 14.00u-15.30u op het secretariaat terecht.
Wij helpen u graag verder. U hoeft op voorhand NIET te verwittigen.

CONTACT - Openluchtschool Sint-Ludgardis Brasschaat- Donksesteenweg 150 - 2930 Brasschaat - tel. 03/651 86 07