Bezoek aan Villa Pila

Wist je dat ...

... in elk gezin gemiddeld 120 batterijen te vinden zijn
... we binnenkort alle lege batterijen inzamelen
... slechts 50% van de batterijen ingezameld wordt
... 100% van de ingezamelde batterijen gerecycleerd wordt
... van oude batterijen zilveren juweeltjes, zinken dakgoten, fietskaders, ... gemaakt worden
... we nog veel meer leerden in Villa Pila!

CONTACT - Openluchtschool Sint-Ludgardis Brasschaat- Donksesteenweg 150 - 2930 Brasschaat - tel. 03/651 86 07