De Warmste Week

Op donderdag 21 december bereidden de zesdeklassers een
lekker kerstbuffet voor de kinderen van de 2de kleuterklas.
Zo kookte 6A voor K2A; 6B voor K2B, enz... 
De ouders van de kleuters gaven in ruil een vrijblijvende
bijdrage die het 6de leerjaar schonk aan 4 goede doelen
in functie van "De Warmste Week". 
Klas 6C trakteerde de kleuters van juf Karin op een zelden
gezien uitgebreid buffet. De foto's zijn veelzeggend... 
Het was smullen voor klein en groot ! 

CONTACT - Openluchtschool Sint-Ludgardis Brasschaat- Donksesteenweg 150 - 2930 Brasschaat - tel. 03/651 86 07