Kerstvoorbereidingen

 Maandag kwamen we samen met alle kleuters om de 2e kaars van de adventskrans aan te steken.

 Experimenteren met klei.
 Onze kerstboom versieren. 

 Kerstbomen schilderen met kerstboom-takjes.
 De kerstkransen krijgen mooie balletjes.

 Spelen met sneeuw in de zandbak.
 We werken nog wat af...

Even spelen in de sneeuw!
En zo starten we maandag al met de laatste week van dit jaar. We werken verder rond Kerstmis. We leren mama Maria, papa Jozef en kindje Jezus kennen. We oefenen onze nieuwjaarsbrief en maken het gezellig.
Woensdag gaan we Sterzingen voor het goede doel 'Bednet'. Alle kindjes mogen met iets op hun hoofd naar school komen. Zo zijn ze even verkleed als Engel, koning, mama Maria, papa Jozef, schaapje,... Een centje voor het goede doel mag die dag ook meegebracht worden in een gesloten enveloppe.
Vrijdag gaan we in de klas van juf Sophie kijken naar een schimmenspel. 
Daarna houden we in onze klas een kerstfeestje en nemen we afscheid van juf Kersten die samen met ons vanaf september fijne dingen heeft gedaan. Na de kerstvakantie gaat zij in de klas van juf Sophie helpen. 
Fijn weekend lieve kindjes!
CONTACT - Openluchtschool Sint-Ludgardis Brasschaat- Donksesteenweg 150 - 2930 Brasschaat - tel. 03/651 86 07