Inschrijven

Info

Elke dinsdagmiddag tussen 14u en 16u kan u in onze school terecht voor een rondleiding. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Directeur Jan neemt u graag mee doorheen onze school in werking en beantwoordt met plezier al uw vragen.

- Broertjes of zusjes (geboren ten laatste in 2016) van kinderen die reeds hier op school zitten, kunnen ingeschreven worden vanaf
5 februari 2018.
!! Opgelet: vanaf 4 maart vervalt het voorrangsrecht voor inschrijvingen van broers en zussen. !!
- Vanaf 5 maart 2018 - 9u kan men kinderen (geboren ten laatste in 2016) die nog geen broer of zus op school hebben, inschrijven.

De instapdata voor schooljaar 2018-2019 zijn:
3 september 2018 >> geboren zijn ten laatste op 03/03/2016
5 november 2018 >> geboren zijn ten laatste op 05/05/2016
7 januari 2019 >> geboren zijn ten laatste op 07/07/2016
1 februari 2019 >> geboren zijn ten laatste op 01/08/2016
11 maart 2019 >> geboren zijn ten laatste op 11/09/2016
23 april 2019 >> geboren zijn ten laatste op 23/10/2016
3 juni 2019 >> geboren zijn ten laatste op 3/12/2016
De kleuters die geboren zijn tussen 04/12/2016 en 31/12/2016 en pas instappen op 2 september 2019 in K1 dient u ook dit
schooljaar al in te schrijven!

Beschikbare plaatsen op 5 juli 2018:
Kleuterschool:
- Speelklas: 0
- K1: 0
- K2: 0
- K3: 0
Lagere school:
- L1: 0
- L2: 1
- L3: 13
- L4: 7
- L5: 4
- L6: 6

CONTACT - Openluchtschool Sint-Ludgardis Brasschaat- Donksesteenweg 150 - 2930 Brasschaat - tel. 03/651 86 07