Inschrijven

Info

Inschrijvingen voor kinderen geboren in 2018 – 2017 - … - 2009

Weldra start de periode voor inschrijvingen.
Dit wil zeggen dat u broertjes of zusjes en alle nieuwe kinderen kan inschrijven in onze school.
Van 2 maart 2020 12u00 tot 31 maart 2020 12u00 kan men alle kinderen inschrijven.
U kan inschrijven op http://aanmelden.brasschaat.be

!! Kinderen die reeds schoollopen op onze school, dienen niet opnieuw ingeschreven te worden!!

OPGELET:
de instapdata voor schooljaar 2020-2021 zijn:
1 september 2020 >> geboren zijn ten laatste op 01/03/2018
9 november 2020 >> geboren zijn ten laatste op 09/05/2018
4 januari 2021 >> geboren zijn ten laatste op 04/07/2017
1 februari 2021 >> geboren zijn ten laatste op 01/08/2018
22 februari 2021 >> geboren zijn ten laatste op 22/08/2018
19 april 2021 >> geboren zijn ten laatste op 19/10/2018
17 mei 2021 >> geboren zijn ten laatste op 17/11/2018
De kleuters die geboren zijn tussen 18/11/2018 en 31/12/2018 (zij stappen in op 1 september 2021 in K1) dient u ook dit schooljaar al in te schrijven!

Volgens onderstaande volgorde dienen wij volgende voorrangsregels in acht te nemen:
1. De schoolkeuze
2. Broers en zussen van kinderen die reeds schoollopen op onze school
3. Kinderen van het personeel werkzaam op onze school
4. Afstand school – woonplaats (domicilieadres van het kind)
5. Bij loting

Hoe verloopt de digitale inschrijving?
Indien u uw kind(eren) wenst aan te melden om ingeschreven te worden in de Openluchtschool Sint-Ludgardis te Brasschaat, kan u digitaal aanmelden van 2 maart 2020 12u00 tot en met 31 maart 12u00.

U krijgt een bevestiging van aanmelding.

De school contacteert u per mail om een afspraak te maken tussen 6 mei en 24 mei om uw aanmelding om te zetten in een inschrijving of om mee te delen dat u op de wachtlijst staat.

Digitaal aanmelden : http://aanmelden.brasschaat.be

BESCHIKBARE PLAATSEN SCHOOLJAAR 2020-2021

° 2018 Speelklas 100
° 2017 K1 0
° 2016 K2 0
° 2015 K3 0

° 2014 L1 0
° 2013 L2 2
° 2012 L3 3
° 2011 L4 5
° 2010 L5 14
° 2009 L6 12

Ps: het blijft interessant uw kind(eren) aan te melden in de jaren waar er voorlopig geen plaatsen beschikbaar zijn. Er komen ook hier soms plaatsen vrij (verhuis, …) Dit weten we pas in de loop van mei, juni ...

Wij hebben een capaciteitsbeperking van 100 kinderen per leerjaar of geboortejaar.

U kan elke dinsdagmiddag tussen 14u en 15u30 kennismaken met onze school tijdens een gesprek en een rondleiding, ook voor de vermelde inschrijvingsmomenten. Zo leert u onze werking kennen.

CONTACT Openluchtschool Sint-Ludgardis Brasschaat Donksesteenweg 150 - 2930 Brasschaat - tel. 03/651 86 07